EMPYRIO Project Norway Grants Information Event

Dear cooperation partners of SIA “EMPYRIO” and any other interested, 

On behalf of SIA “EMPYRIO”, we invite you to the online informational event of the project “Development of a prototype of a compact incineration system for the utilization of sewage sludge” No. NP-2022/16, where we will present the purpose of the project, planned activities and results, we will provide a broader insight into the operation of SIA “EMPYRIO” and the project implementation progress.

The informative event will take place on December 30 at 11:00 – 11:30 (Riga time) online on the Zoom platform.

Connection link: https://us05web.zoom.us/j/81785304014?pwd=Zm4xUDhGNUJXNmN0SkhvYml5d1NCZz09

Access code: 2022 

Presentation language: 

Latvian We look forward to your opportunity to participate in the event! Otherwise, we wish you a Happy New Year 2023!

Cienījamie SIA “EMPYRIO” sadarbības partneri, kolēģi, SIA “EMPYRIO” vārdā aicinām Jūs projekta “Kompakta sadedzināšanas sistēmas prototipa izstrāde notekūdeņu dūņu utilizācijai” Nr.NP-2022/16 informatīvo pasākumu tiešsaistē, kur prezentēsim projekta mērķi, plānotās aktivitātes un rezultātus, sniegsim plašāku ieskatu par SIA “EMPYRIO” darbību un projekta īstenošanas gaitu. Informatīvo pasākums norisināsies 30.decembrī plkst. 11:00 – 11:30 tiešsaistē, platformā Zoom.

Pieslēgšanās links: https://us05web.zoom.us/j/81785304014?pwd=Zm4xUDhGNUJXNmN0SkhvYml5d1NCZz09

Pieslēgšanās kods: 2022

Ceram uz jūsu iespēju piedalīties pasākumā! Pretējā gadījumā novēlam Jums jau tagad Laimīgu Jaunu 2023.gadu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *